If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 1: Telling og plassverdi

1 300/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lære å telle. Si hvor mange objekter du ser. Lær om ti-tall og hvordan en deler dem opp.

Øv

Øv

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 720 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 240 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 300 mestringspoeng!