Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:21

Video transkripsjon

. De fleste vesker fyller mindre, når de kjøles ned. Vann er den eneste vesken, som utvider seg, når den blir frosset. Vanns volum vil, hvis det fryses, øke med cirka 9%. Vi sier, at vi har 1/3 liter vann, som blir frosset. Hvor mye vil volumet av vannet være, når det er blitt til is? Vi starter altså med 1/3 liter vann. Vi får vite, at volumet øker med 9% når vannet blir frosset til is. Det nye volumet vil altså være volumet av vannet, når det ikke er frosset, 1/3 liter, pluss 9%. Vi har det opprinnelige volumet pluss 9% av det opprinnelige volumet. . Vi kan si 9% ganger 1/3. Det her vil altså være det nye volumet. Det her kan vi regnet ut på forskjellige måter. Vi kan eksempelvis gjøre prosent og brøken om til kommatall, men vi blir bedt om å gi svaret som en brøk. La oss derfor gjøre alt om til brøker her. Deretter regner vi ut og reduserer og forkorter. Det vi har her, som ikke nå er en brøk, er de 9%. Hva representerer 9%? Det representerer 9 per hundre. Vi kan altså skrive det her om til 1/3 pluss også i stedet for 9% 9 per hundre ganger 1/3. . . Det her uttrykket kan vi redusere. Vi har 9 i telleren og 3 i nevneren. Hvis vi dividerer begge med 3, får vi 3 og 1. Når står vi igjen med 1/3 pluss 3/100 ganger 1/1. Det er det samme som 3/100. Vi har altså nå 1/3 pluss 3/100 . Nå skal vi legge to brøker, som ikke har felles nevner, sammen. La oss finne en felles nevner. Vi skal altså finne det minste felles multiplum av 3 og 100. De deler ikke noe faktorer, så det må være produktet av 3 og 100, som er det minste felles multiplum. Altså 300. Det her skal altså være noe over 300 pluss noe over 300. For å gå fra 3 til 300 i nevneren skal vi gange med 100, og det skal vi derfor også gjøre i telleren. 1/3 er altså det samme som 100/300. For å gå fra 100 til 300 i neveren skal vi gange med 3, og derfor skal vi også gange med 3 i telleren her. 3/100 er altså det samme som 9/300. Nå er vi klare til å legge sammen. Det her er 200 pluss 9/300, som er 109/300. Det er altså volumet av vannet, som er blitt til is, uttrykt som en brøk. .