Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:33

Video transkripsjon

I året 1944 veide en PC helt opp til 4500 kg. En moderne bærbar PC veier omkring 2,7 kg. Hva er forholdet mellom PCene fra 1944 og de moderne PCenes vekt? Vi skal uttrykke vårt svar som to heltall. Vi skal altså finne forholdet. I 1944 veide en PC 4500 kg. Vi skal ha forholdet fra det til moderne PCer, som veier 2,7 kg. . Det her er altså forholdet, men vi har ikke uttrykt det med heltall. 4500 er faktisk et heltall, men 2,7 er ikke et heltall. Den letteste måten å gjøre 2,7 om til et heltall er ved å flytte kommaet en gang til høyre. Det er det samme som å gange med 10. Vi kan altså gnage med 10, men hvis vi kun ganger nevneren med 10, endrer vi verdien på forholdet. Hvis vi ikke skal endre på forholdet, skal vi gange både teller og nevner med 10. Vi kan altså gange både teller og nevner med 10 uten å endre verdien av forholdet. Hva får vi? I telleren har vi 4500 ganger 10, og det gir 45 000. I telleren får vi nå 2,7 ganger 10, og det gir 27. Nå har vi uttrykt forholdet med to heltall. Det her er altså et fint svar, men vi kan redusere det litt til. 45 000 kan vi dividere med 9, og 27 kan vi også dividere med 9. Vi kan dividere både telleren og neveren med 9. . Vi dividerer altså med 9 i både telleren og nevneren. Vi får 45 dividert med 9, og det er 5. 45 000 dividert med 9 er altså 5000. Vi får altså 5000. 5000 over 27 dividert med 9, som er 3. Nå har vi redusert det så mye som mulig.