Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:15

Video transkripsjon

I begynnelsen av uken er, innskuddet til Stewarts brukskonto på minus femten dollar og åtte cent. På mandag morgen satte han inne en innskudssjekk på firehundreogtjueseks dollar og nitti cent. På tirsdag morgen satte han inne en annen sjekk på hundre dollar. Hvor mye har Stewart på sin brukskonto etter det andre innskuddet? Han starter med et negativt beløp, et negativt beløp betyr at han har overtrekt sin brukskonto. Han skylder faktisk banken penger. Heldigvis kommer han til å sette inn penger på kontoen sin, så han kommer faktisk til å ha et positivt beløp på kontoen. Han starter med minus femten dollar og åtte cent, til det beløpet legger han til firehundreogtjueseks dollar og nitti cent. Og så setter han inn hundre dollar mer. Så han startet med minus femten dollar og åtte cent, og til det legger han til firehundreogtjueseks dollar og nitti cent og så hundre dollar. Så det blir femhundreogtjueseks dollar og nitti cent. Hvor mye kommer han da til å ha stående på sin brukskonto? He startet med å skylde femten dollar og åtte cent, og så kommer han til å legge til femhundreogtjueseks dollar og nitti cent. Så, en måte å visualisere det på, er å tenke på det ved hjelp av tall-linjen, og dette er null. He starter med minus femten komma null åtte, men så kommer han til å legge til femhundreogtjueseks dollar og nitti cent. Dette er femten komma null åtte til venstre, som er hvor mye han skylder, og til det legger han til femhundreogtjueseks [dollar og nitti cent] Jeg tegner ikke dette i riktig skala, men til det så vil han til å legge til femhundreogtjueseks dollar og nitti cent. Det positive beløpet kommer til å være femhundreogtjueseks dollar og nitti cent, minus femten komma null åtte. Så dette vil være denne lengden her, det er hvor mye det positive beløpet vil være, Dette kommer til å være femhundreogtjueseks dollar og nitti cent, minus femten dollar og åtte cent. Så det kommer til å være.. og vi kan bare skrive om dette så det faktisk ser ut som det Det er akkurat det samme som femhundreogtjueseks dollar og nitti cent, minus... minus... plusse på med et negativt tall er det samme som å trekke fra et positivt... minus femten kommer null åtte. --Jeg gjør dette i en annen farge-- Femhundreogtjueseks dollar og nitti cent, minus femten dollar og åtte cent. La oss se, null er mindre enn åtte, la oss gjøre denne til en tier og låne fra denne nieren, så dette blir en åtte.. eller man kunne sagt at vi omrokkerer... Allt her oppe er større enn hva vi har her, så ti minus åtte er to, åtte minus null er åtte, her har vi desimalen (komma). Seks minus fem er en. To minus en er en, og til slutt har du fem minus ingenting. Han sitter igjen med femhundreogelleve dollar og åttito cent, etter hans andre innskudd.