Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:5:59

Video transcript

. Vi har 4 forskjellige uttrykk her, og vi skal finne ut av, hvilke av disse uttrykkene som er minus 2/3. Prøv nå å sette videoen på pause og selv løse denne oppgaven. . La oss se på det første uttrykket her. Vi har 1/9, og legger 5/9 til det. Hvor mange niendedeler har vi i alt? Vi har 1/9, og vi legger 5/9 til, så nå har vi 6/9. Vi har 1 av noe og legger 5 av det til, så derfor har vi 6 av det noe. Vi har altså 6/9. Kan vi forkorte denne brøken? Både 6 og 9 kan divideres med 3, så la oss dividere begge med 3 og forkorte brøken. . 6 dividert med 3 er 2. 9 dividert med 3 er 3. Det her gir altså 2/3, men vi skal finne de uttrykk, som gir minus 2/3. Det her uttrykket er altså ikke et av de, vi leter etter. Det her gir ikke minus 2/3. Vi skriver nei her. La oss nå se på det grønne uttrykket her. Vi skal visst ha litt mer plass. Vi har minus 1/6 minus 1/2. Her står minustegnet foran hele brøken 1/6 og foran hele brøken 1/2. Det her er dog det samme som minus 1 over 6 pluss minus 1 over 2. Minus 1/2 er det samme som minus 1 dividert med 2. . Grunnen til at vi gjordet det, var at vi nå kun har negativt tall i telleren. . Når vi legger to brøker sammen, skal vi ha en felles nevner. . Vi kan se, at 6 er multiplum av 2. Vi kan altså la den første brøken være som den er. Vi skriver den kun om til minus 1 over 6. Den andre brøken gjør vi om til noe over 6. Får å gå fra 2 til 6 skal vi gange med 3. Derfor skal vi også gange telleren med 3. Minus 1 ganger 3 er minus 3. Vi har altså minus 1 over 6, og vi legger minus 3/6 til. Det her er minus 1 pluss minus 3 over 6, og det gir minus 4/6. La oss se, om vi kan forkorte den brøken. Vi kan dividere både minus 4 og 6 med 2. La os gjøre det. . Vi har minus 4 dividert med 2 i telleren, og det gir minus 2. 6 dividert med 2 er 3. Vi har minus 2 dividert med 3. Det er det samme som minus 2/3. Det er det, vi gjerne vil frem til. Det her er altså lik minus 2/3. La oss nå gå hit. Vi har minus 1/3 ganger minus 2. Når vi ganger minus og minus, får vi pluss. Vi får altså pluss 1/3 ganger pluss 2. Det er en måte å løse det her på. Det er altså det samme som en tredjedel ganger 2. Det gir 2/3. . Vi har 1/3 to ganger, og derfor har vi nå 2/3. . Det gir 2/3. Vi kan også si, at det er det samme som 2/3 ganger 2 over 1. Nå har vi skrevet 2 som en brøk, og når vi ganger to brøker, ganger vi nevner med nevner og teller med teller. 1 ganger 2 over 3 ganger 1, og det gir 2 over 3. Det her gir altså pluss 2/3, fordi minus ganger minus gir pluss. Vi får altså pluss 2/3, og det er ikke minus 2/3, så som den første er den her ikke lik minus 2/3. La oss nå se på den her. Minus 2/3 dividert med 1/2. Vi skal altså ta brøken minus 1/3 og dividere den med brøken 1/2. La oss bruke noen flotte farger her. Vi skal nemlig skrive det her om. . Vi bruker grønn her, og vi bruker blå her. Minus 1/3 dividert med 1/2 er det samme som minus 1/3 ganger den omvendte brøk av 1/2, altså 2/1. . Hva er det lig? Vi kan gjøre det her minus 1/3 om til minus 1 dividert med 3, og det kan hjelpe oss med å holde styr på minustegnet. . La oss skrive det sånn for å gjøre det helt tydelig. . La oss skrivet her som minus 1 dividert med 3. Vi har altså i telleren minus 1 ganger 2. Når vi ganger to brøker, ganger vi nevner med nevner, og teller med teller. I nevneren har vi 3 ganger 1. . Normalt behøver man ikke å gå gjennom alle disse trinnene, men det gjør vi her, så det er lett å forstå, hva som skjer. Det her er altså lik minus 1 ganger 2. 2 ganger minus 1 er minus 2. 3 ganger 1 er pluss 1. Minus 2 over 3? Det er det samme som minus 2/3. Det her virker altså. Det er lik 2/3. .