If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Unit: Forhold & proporsjonale sammenhenger

Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Om dette emnet

Lære om proporsjonale sammenhenger. Hvordan henger de sammen med forhold? Hvordan vil grafene deres se ut? Hvilke typer tekstoppgaver kan vi løse med proporsjonalitet?