If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:55

Gjennomsnitt, median & typetall eksempel

Videotranskripsjon

Finn gjennomsnittet, middelverdien og typetallet i det følgende tallsettet. Ovenfor ses de numre, som vi skal beregne middelverdien, medianen og typetallet ut fra. Begrepet middelverdi kalles også gjennomsnittet. . Du vil se, at det er fler måter å beregne middelverdi på. Måten, man regner middelverdien med, er å legge alle tallene fra tallsettet sammen og dividere de med det antall tall, som er totalt. Det er altså en måte å finne ut av, hva som er i midten i tallsettet. . Dette er altså vår middelverdi: . Vi starter med å legge tallene sammen - 23 pluss 29 pluss 20 pluss 32 pluss 23 pluss 21 pluss 33 pluss 25. Deretter dividerer vi resultatet med antall av tall. Det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tall. Du dividerer altså det første resultatet med 8. La oss finne ut av, hva det gir. Til det bil vi bruke lommeregneren. Det kan også gjøres i hånden, men det går fortete med lommeregneren. Vi har altså 23 pluss 29 pluss 20 pluss 32 pluss 23 pluss 21 pluss 33 pluss 25. Summen av disse tallene er 206. Deretter dividerer vi 206 med 8. Det gir i følge lommeregneren 25,75. Det betyr, at middelverdien av disse tallene er lik 25,75. Det er altså en måte, hvordan vi kan finne midten av et tallsett. En annen måte er å finne medianen - det betyr, at man finner det midterste tallet i talrekken. . For å finne medianen blir vi nødt til først å stille opp en tallrekke ut av tallsettet, hvor vi stiller tallene opp fra minst til størst. Det ser ut til, at det minste tallet i dette tallsettet er 20. Det neste er 21. Går videre, kan vi se, at det ikke er noe 22. Det neste er derimot 23. Vi kan se, at det er to 23 i tallsettet. Så 23 og 23. Det er ingen 24, men det er 25. Det er hverken noe 26, 27 eller 28, men det er 29. Deretter har vi 32 og til slutt 33. Nå, når vi har ordnet tallrekken, kan vi finne det midterste tallet. Vi har altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tall i alt - det visste vi allerede fra tidligere. Da det er i alt 8 tall, vil det være to tall i midten. Hvis tallrekken består av et partall antall tall, vil det være 2 tall, som er begge i midten. For å finne medianen blir vi nødt til å finne gjennomsnittet av de 2 tallene. 23 er tallene i midten. 23 kan dog ikke være medianen, fordi det er 3 tall, som er mindre enn 23, og 4 tall, som er større enn 23. 25 kan heller ikke være medianen, fordi det er 3 tall, som er større, og 4 tall, som er mindre enn 25. Får å finne medianen blir vi nødt til å finne middelverdien - gjennomsnittet - av de to tallene. Det er medianen. Hvis vi sier 23 pluss 25 og dividerer det med 2. Det er det samme som 48 dividert med 2 får vi 24. På tross av at 24 ikke er med i tallrekken, er det altså medianen. Det er det midterste tallet. Det er altså en annen måte å finne midten av en tallrekke. Det er altså mer enn en måte å finne et tall, som representerer midten av en tallrekke. Dette er bare en av fler måter å finne det tallet, som representerer "midten". . Til slutt skal vi finne typetallet. Typetallet er det tallet, som forekommer flest ganger i tallsettet. I dette tallsettet forekommer alle tallene utover 23 kun 1 gang. 23 forekommer 2 ganger i tallsettet. Fordi 23 er det tallet, som det finnes flest av - det finne to ganger, mens alle de andre numrene kun finnes 1 gang, er 23 vårt typetall.