If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:45

Videotranskripsjon

Vi har en ligning her som sier at 5 ganger -3 er lik 4 ganger 3 Det vi vil gjøre er å finne ut hvilken x som oppfyller den. Det finnes noen tall som hvis jeg tar 5 ganget med det tallet og trekker 3 fra det, vil det bli det samme som om jeg tar 4 ganger et tall og legger 3 til det. Før vi går inn på hvordan vi løser disse, skal vi se om vi kan teste om noe løser denne ligningen. Vi har tre valg her. Jeg har at x kan være lik 5, x kan være lik 6, og x kan være lik 7. Og målet ditt er å pause denne videoen og finne ut hvilken av x-ene som løser denne ligningen. Hviklen av disse verdiene gjør denne ligningen sann? Så, jeg antar at du har prøvd det, så la oss jobbe med hver av dem, en etter en. La oss se på den første. Hvis x er lik 5, så for at dette skal være sant må 5 ganger 5 minus 3 være lik 4 ganger... hver gang vi ser en x, setter vi inn en 5 der. La meg gjøre det på denne måten. Dette er det samme som å si at 5 ganger 5 minus 3 må være lik 4 ganger 5 pluss 3 Nå, er det sant? La oss se. 5 ganger 5 er 25. 25 minus 3 må være lik 23 pluss 3 25-3=22 må være lik 23. Nei, dette er ikke sant. Så x er ikke lik 5. Dette er ikke en løsning. La oss prøve x=6. Vi gjør 5*6-3 er lik 4 ganger x pluss 3 i dette tilfellet så er x lik 6. 5*6-3 må være lik 4*6+3. Hva er 5*6? 30-3 må være lik 4*6+3. Dette er sant. 30-3=27 som er nettopp lik som 24+3. Så x=6 tilfredstiller ligningen. Det er en løsning. Det er løsningen til denne ligningen her. x=6 tilfredstiller. Bare for å være sikre, så la oss se at x=7 ikke tilfredsstiller ligningen. Hvis x=7 får vi at 5*7-3 må være lik 4*7+3 vi kommer til å få... i alle disse tilfellene, så må vi multiplisere først, rekkefølgen av operasjonene er helt klart når du ser den algebraiske notasjonen her. Så vi skal gjøre at 35-3 må være likt som 28+3. 35-3=32 , 28+3=31 Disse er ikke like så dette er ikke en løsning til ligningen vi begynte med.