If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:09

Videotranskripsjon

Nå som vi vet hvorfor vi skal gjøre ting på begge sider av likhetstegnet skal vi se, om vi kan bruke det i noen likninger til å finne en ukjent variabel. x pluss 7 lik 10. Vi må finne x. Det betyr at noe pluss 7 er lik 10. Det kan vi kanskje regne ut i hodet, men hvis vi gjerne vil gjøre det litt mer systematisk, vil vi gjerne ha x som den eneste på venstre side. Hvis det skal la seg gjøre, må vi fjerne 7.Vi skal trekke 7 vekk fra venstre side. alt vi gjør på venstre side, må vi også gjøre på høyre side. Det må fortsatt være i balanse, så vi kan fortsatt si at venstre side er lik høyre. Vi står altså igjen med x, og 7 går ut. Det er lik 10 minus 7, som er 3. Den ukjente variabelen er 3. Vi kan regne, 3 pluss 7 lik 10. La oss prøve en til. a minus 5 er lik minus 2. Det er litt mer interessant, fordi det er negative tall. Men vi bruker samme metode som før. Vi vil bare ha a over her på venstre side, så vi må finne en måte å fjerne minus 5 på. Den beste måten å fjerne minus 5 på, er ved å legge til 5. Vi gjør dette. Vi legger 5 til på venstre side. Hvis venstre side fortsatt må være like høyre, må vi gjøre det samme på begge sider. Vi skal altså også legge til 5 på høyre side. Til venstre står vi igjen med a, og minus 5 og pluss 5 går ut med hverandre. På høyre side, som selvfølgelig fortsatt er lik venstre, så lenge vi gjør det samme, er det minus 2 pluss 5. Det er 3. a er altså lik 3. Igjen kan vi kontrollregne. 3 minus 5 er lik minus 2.