Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:5:17

Parallelogram i koordinatsystemet

Video transkripsjon

. Vi skal tegne polygonen ABCD i koordinatsystemet. Lengden av linjestykke AB skal være det samme som lengen av linjestykke DC. Begge linjestykker er vannrette. De følgene punktene er 3 av polygonets vinkelspisser. Vinkelspiss A er i punkt 1 komma 1. . Det er her. Det her er vinkelspiss A. Vinkelspiss C er i punktet 4,5 komma 4. 4,5 på x-aksen og 4 på y-aksen. Vi går opp til 4. Det her er punkt C. Punktet D er i minus 1,5 komma 4. Minus 1,5 på x-aksen. 4 på y-aksen. Det er her. . Det er er y-aksen. Det her er punktet D. Vi skal finne ut av, hvilket koordinatpunkt B ligger i, når B skal ligge i første kvadrant. Avstanden fra A til B skal være den samme som avstanden fra D til C. La oss tegne. Linjestykket DC er dette her. . Det er vannrett. Det vertikalet koordinaten i punktet D og punktet C er likt. Y-koordinaten er nemlig 4. Hva er lengden av det her? Vi skal jo tegne et linjestykke, som har den samme lengden. I den horisontale retningen går vi fra minus 1,5 til 4,5- Hvor langt er det? Fra minus 1,5 til 0 er 1,5. Etterpå går vi ytterligere 4,5. 4,5 pluss 1,5. 4 pluss 1 er 5. 0,5 pluss 0,5 er 1. 5 pluss 1 er 6. Den her har altså lengden 6. La oss bare prøve å gjøre det litt mer håndterlig. . Det her er punkt 4,5 komma 4. Det her er punkt 1,5 komma 4. Vi har funnet ut lengden av dette stykket. Linjestykket endrer seg ikke i den vertikale retningen, kun i den horisontale. . Vi starter i minus 1,5 og skal til 4,5. Vi kan regne det ut ved å ta sluttverdien, altså 4,5, og trekke fra startverdien, altså minus 1,5, fra. Vi trekker minus 1,5 fra. Det er lik 4,5 pluss 1,5, ettersom minus og minus gir pluss. Det er 6. La oss tegne resten av polygonen. . Her er en side. Det ser ut som, at den blir et parallellogram. Her er en side. Vi skal finne punktet B. Det er her ute et sted. Det skal ha samme y-verdi som punkt A. y-koordinaten blir altså 1. Punktet B er her et sted. . . . La oss finne en god farge. . Det er ekstra mange å velge mellom. . La oss bruke grønn. Punktet B er her ute et sted. . Vi kjenner allerede y-kordinaten. Det er en horisontal linje, så y-koordinaten er det samme som i punkt A. y-koordinaten er 1. Punktet Bs y-koordinater er altså 1. Nå er spørsmålet, hva et x-koordinaten. . Vi skal bruke As x-koordinat. . Det er x-koordinaten 1 pluss 6. Vi skal nemlig bevege oss 6 i den horisontale retningen. Derfor er det 6. Vi starter på 1, går 6 og ender på 7. Hva er punktet Bs koordinater, når det skal ligge i første kvadrant? Det her er første kvadrant, annen kvadrant, tredje kvadrant og fjerde kvadrant. Punktet Bs koordinater er 7 komma 1.