If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:08

Markere et punkt (ordnet par)

Videotranskripsjon

Plott inn de ordnede paret 8,-6 inn i koordinat-planet. Så dette her er koordinat-planet: Denne horisontale aksen her, det er x-aksen. Den vertikale aksen her er y-aksen og konvensjonen når vi får et ordnet par på denne måten er at den første koordinaten er x-koordinaten og den andre koordinaten er y-koordinaten. Så de forteller oss at vi har en x-koordinat på 6, en x-koordinat på 6. Det betyr at vi teller 6 oppover på x-aksen. Så la oss telle opp til 1. Jeg kan til og med skrive ned 1. Så har vi 2, det er rett der sånn, så har vi 3, så har vi 4, så har vi 5 og så har vi gått opp 6 trinn langs x-aksen. Vi begynte fra start-punktet på 0,0, det er start-punktet, så flyttet vi 6 til høyre, det er den delen rett her sånn. Vårt y-koordinat er -8, det betyr at vi flytter 8 ned i den vertikale retningen, så vi kan se det rett her sånn. Jeg vil bare gjøre hver andre. Så dette er 1 ned, dette her er -2, -3, dette her er -4, -5, -6, -7, -8. Så vi har gått 6 til høyre og 8 ned. Vi flytter 6 til høyre, så flytter vi nedover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 8 og så er vi rett der sånn. Så det er punktet 6,-8. Du kan også gå frem på denne måten: X-koordinaten er 6, så du flytter 6 der så vi vil være langs denne linjen her, og så kan du gå, og så er y-koordinaten -8, og du vil si at vi vil være langs denne linjen rett her sånn, og stedet de krysses er koordinaten. Måten jeg liker å tenke på det er å gå 6 til høyre, ved å gå langs x aksen, og så går du videre i y-aksen, så du går 8 nedover.