If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:31

Videotranskripsjon

Jayda bruker 3 timer på å levere 189 aviser på hennes rute. Hvor mange aviser deler Jayda ut i timen? Den første setningen sier, at Jayda bruker 3 timer på å dele 189 aviser. 3 timer for hver 189 avis. Det står det i første setning. Vi vil finne raten per time. Altså hvor mange aviser Jayda deler ut på en time. Vi kan faktisk vende denne raten. Hvis vi vender den, står det 189 aviser for hver 3 timer. Det er samme informasjon. Vi vender bare om på teller og nevner. Vi vil nå forkorte det mest mulig. La oss se, om 189 kan deles med 3. 1 pluss 8 er 9. 9 pluss 9 er 18. 3 går opp i 18. 3 går altså også opp i 189. Vi dividerer derfor både teller og nevner med 3. Vi deler 189 med 3. La oss gjøre det til venstre. 189 delt på 3. 3 går opp i 18 seks ganger. 6 ganger 3 er 18. Trekk fra. Flytt 9-tallet ned. 18 minus 18 er 0. 3 går opp i 9 presis 3 ganger. 3 ganger 3 er 9, ingen rest. 189 delt på 3 er 63. Hvis vi deler 3 med 3, får vi 1. Vi skal dele både teller og nevner med det samme tallet. Vi har nå regnet ut, at Jayda deler 63 aviser ut i timen. Vi kan skrive det som 63 aviser over 1 time. Vi kan også skrive 63. 63 delt med 1, er det samme som 63. Svaret er, 63 aviser per time.