3. klasse

Vil du ha en personlig 3. klasse erfaring?
Oppdrag som anbefaler hva du går videre på, de hjelper deg til å forstå hva du har lært ved å blande emner og lagre fremgangen din.
Registrér deg

Kom i gang

Addisjon med omgrupperpering, opp til 1000
Lær hvordan du adderer tall som 259 + 363. Disse addisjonsoppgavene er litt vanskeligere enn de vi har gjort tidligere fordi de krever omgruppering (også kalt mente).
Begynn å lære