If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

3. klasse

Start fra det grunnleggende
Starte med Strategier for å addere to- og tresifrede tall for å lære det grunnleggende
Sett i gang