Hovedinnhold

Plassverdi og avrunding

Test your understanding of Plassverdi og avrunding with these 9 questions.

Om denne enheten

Vi går litt dypere med vår forståelse av plass verdien fra 2. trinn. Vi vil bruke denne kunnskapen til å lære å runde av tall til de nærmeste 10 og 100.