If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Emne: Addisjon og subtraksjon

Om dette emnet

Lære å addere og subtrahere tresifrede tall ved å tenke på enere, tiere og hundreingser.
Identifiser forbedringspotensialet ditt i denne leksjonen:

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Test forståelsen av Addisjon og subtraksjon med disse 9 spørsmålene.