Addisjon og subtraksjon

Identifiser forbedringspotensialet ditt i denne leksjonen:
Test your understanding of Addisjon og subtraksjon with these 9 questions.

Om denne enheten

Lære å addere og subtrahere tresifrede tall ved å tenke på enere, tiere og hundreingser.