Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon

Identifiser forbedringspotensialet ditt i denne leksjonen:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Test din forståelse av Addisjon og subtraksjon med disse 9 spørsmålene.

Om dette emnet

Lære å addere og subtrahere tresifrede tall ved å tenke på enere, tiere og hundreingser.