If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Gjenkjenne brøker

Oppgave

Denne lilla sirkelen er 1 hel:
Hvor stor brøkdel representerer det lilla området nedenfor?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • en ekte brøk, som 1, slash, 2 eller 6, slash, 10
  • en uekte brøk, som 10, slash, 7 eller 14, slash, 8
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
Fast?
Fast?