If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Brøk på tallinjen

Oppgave

Flytt punktet til 78 på tallinjen.
Endre først antall divisjoner for å lage streker på tallinjen.