If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Brøk på tallinjen

Oppgave

Flytt punktet til start fraction, 7, divided by, 8, end fraction på tallinjen.
Endre først antall divisjoner for å lage streker på tallinjen.
Fast?
Fast?