If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplikasjon av multiplum av 10

Sal deler opp multipler av ti for å multiplisere. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss se om vi kan regne ut 3 ganger 60. Det noen forskjellige måter å se det på. Du kan bokstavelig talt se på dette som 60 tre ganger, så du kan se på det som 60 + 60 + 60. Du klarer kanskje å regne det sammen i hodet også. 60 + 60 er 120, + 60 til, blir 180. Og det var det! En annen måte å se på det som at 3 ganger 60 er det samme som 3 ganger... i stedet for 60 kan du se på det som 6 ganger 10. 3 x 6 x 10. Når du ganger sammen tre tall som her, spiller det ingen rolle hvilken rekkefølge du gjør det i. Vi kan gange sammen 3 ganger 6 først, og få 18, og så gange det med 10. Og 18 ganger 10 blir 180. Det er bare 18 men en ekstra 0. Så dette blir 180. Nå, jo mer du øver, innser du at jeg kan si: "3 ganger 6 er 18, men jeg må huske på denne 0-en her," "så jeg må legge til en 0 til på slutten. Det blir 180" Det samme svaret som vi fikk her. La oss ta en til. La oss ta 50 ganger 7. Jeg oppfordrer deg til å sette videoklippet på pause og tenke litt selv, før du ser hva jeg gjør. Så, 50... vel, det er et par måter å se det på. En: Du kan prøve å legge sammen 50 sju ganger. Å legge legge sammen 7 femti ganger ville tatt en evighet, men du kunne sagt: 50 + 50 + 50 + 50 (la meg se... det er fire) + 50 + 50 (la meg se... det er 6, jeg legger til en til her) + 50. Dette er 50 sju ganger, 50 + 50 er 100, 150, 200, 250, 300, 350. Så, du kan gjøre det på den måten, men du kan også se for deg en enklere måte å gjøre det på. Du må bare huske på at 50 er det samme som 10 ganger 5. Vi kan altså skrive dette som 10 ganger 5, og så gange det med 7. Igjen, rekkefølgen vi ganger sammen på spiller ingen rolle, så vi kan gange sammen 5 og 7 først. Vi vet at 5 ganger 7 er 35, også skal vi gange det med 10. 10 ganger 35 (alt vi renger å gjøre er å føye til 0 etter 35) er lik 350. (Jeg vil ha 0-en i samme farge...) Det blir 350. Nå innser du kanskje: "Jeg kunne bare tatt for meg denne 5-ern her," "ganget de 5 med 7, og fått 35, og så husket på at det ikke er en 5-er," "men 50, og så ganget det med 10 igjen eller bare føyd til en 0 på slutten, slik at jeg får en 0 her". Så 50 ganger 7 blir 350.