If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Repetisjon av kommutativ lov for multiplikasjon

Repeter de grunnleggende reglene for kommutativ lov for multiplikasjon, og prøv deg på noen øvingsoppgaver.

Hva er kommutativitet?

Kommutativitet er en regel i matematikk som sier at rekkefølgen på tallene ikke har noe å si når vi multipliserer, svaret blir det samme uansett.
Eksempel:
8×2=16
2×8=16
Så, 8×2=2×8.
Vil du lære mer om kommutativitet? Ta en titt på denne videoen.
Vil du vite hvorfor kommutativitet er nyttig? Sjekk denne artikkelen.

Oppgave

Oppgave 1
Gjør ferdig ligningen.
4×3 = 
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
×4

Vil du prøve deg på flere utfordringer som dette? Ta en titt på denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.