If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Egenskaper for multiplikasjon

Sal bruker bilder og øvingsoppgaver for å se kommutativitet og assosiativitet i multiplikasjon.   Opprettet av Sal Khan.

Videotranskripsjon

Hvis du ser på disse 4 gridenen