If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplikasjon som grupper av objekter

Sal bruker rutenett på ulike måter for å multiplisere og få samme løsning. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Her har jeg flere grupper med baller. Vi teller hvor mange baller det er i 1 gruppe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det vi skal gjøre, er å dele disse 12 ballene opp i grupper. Det er mange forskjellige måter å gjøre det på. La oss se: For eksempel kan jeg se på disse 12 ballene som: 1...altså 1 gruppe på 3, 2 grupper på 3, 3 grupper på 3, 4 grupper på 3, Så jeg kan se 12 som 4 grupper på 3. Måten vi kan skrive det på... måten vi kan skrive det på... er at 12...er det samme som 4 grupper på 3... ...4 grupper på 3. En annen måte å si det på er at 12 er lik 4 gange 3. Hvis jeg har 1, 2, 3, 4 grupper. og i hver gruppe har jeg 1, 2, 3 ting... Så har jeg 12 ting til sammen. Men vi kan komme frem til 12, ved å dele i 3 grupper på 4. La oss se på hvordan vi gjør det: 1 gruppe på 4, 2 grupper på 4, 3 grupper på 4. Nå er 12 delt opp i 3 grupper på 4. Eller vi kan si det sånn at 3... (la meg finne det rette verktøyet) ...vi kan si at 3 ...3 gange 4 er lik 12. Så det er det samme om vi tar 4 gange 3 eller 3 gange 4, summen blir likevel 12. 4 grupper på 3 er 12; 3 grupper på 4 er 12. La oss se på flere måter! Vi kan også dele opp 12, i 2 grupper på 6. La oss se på det. For eksempel...så er dette en gruppe på 6, dette er en gruppe på seks. Og dette er en annen gruppe på seks. Igjen kan vis si 2 gange 6. 2 gange 6, er lik 12. Men hva med å dele opp i 6 grupper på 2? Vi tegner det opp. 6 grupper på 2. Her er 1 gruppe på 2 Vi har denne lilla fargen. Vi har 1 gruppe på 2, 2 grupper på 2, 3, grupper på 2, 4 grupper på 2, 5 grupper på 2, og 6 grupper på 2, Dette er mange forskjellige måter å komme frem til tallet 12. Vi kan skrive 6 gange 2. 6...6 grupper på 2. 6 gange 2 er også det samme som 12. Vi kan fortsette. Vi kan også se på 12 som 1 gruppe på 12. Hvordan vil det se ut? 1 gruppe på 12. betyr at ... 1...1 gruppe...1 gruppe på 12. Så vi kan si at 1 gange 12 er lik 12. 1 gange 12 er lik 12. Vi har en hel gruppe på 12, 1 gange 12 er lik 12. På en annen måte kan vi se det som 12 grupper på 1, 12 grupper på 1. La meg tegne det. 12 grupper på1. Dette er 1 gruppe på 1, 2 grupper på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. 12 grupper på 1. Vi kan også skrive... ...vi kan også skrive 12... 12 grupper med 1 hver, jeg har 1. Som gir meg 12 stykker.