If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introdusjon til multiplikasjon

Sal bruker rutenett og repetert addisjon for å visualisere multiplikasjon. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Her har jeg tre sirkler med tre stjerner på. Jeg kaller dem bare for stjerner. Hvis jeg har 1 gruppe med 3 stjerner, hvor mange stjerner har jeg da? Så jeg har 1 gruppe med 3 stjerner. 1 gange 3. Det betyr at jeg har 3 stjerner. 1, 2, 3. Dette er 1 gruppe med 3 stjerner. Vi kan gjøre det litt mer interessant. La oss si at jeg har 2 grupper, 2 grupper med 3. 2 grupper med 3 stjerner i hver. Så dette er 1 gruppe. Og her er den andre gruppen. Så hvor mange stjerner har jeg til sammen nå? Jeg har 2 grupper på 3, 2 gange 3. 2 grupper på 3. En annen måte å tenke på, er at det er 3 + 3. Det er det samme som 3 + 3, som er lik. Som er lik 6. Så vi ser 1 gruppe på 3 er 3. 2 grupper på 3 er 6. Nå skal vi gjøre det enda mer interessant. Hva om vi har 3 grupper på 3. 3 grupper på 3. Hva blir det til sammen? Her er 3 grupper på 3. Det kan jeg skrive som 3 grupper, 3 gange 3. Hvor mange stjerner har jeg nå? Det blir det samme som 3 + 3 + 3. Altså 3 + 3 + 3. Legg merke til at jeg har 3 treere. Jeg har 2 treere. Jeg har 1 treer. Så det blir 3 + 3 + 3 som er lik, som er lik 9. Du kan telle dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eller 3, 6, 9. Nå tror jeg du skjønner hva vi skal gjøre videre. Vi fortsetter å øke. La oss ta 4 grupper på 3. 1, 2, 3, og 4. 4 grupper på 3. Vi kan skrive det som 4 x 3. som er det samme som 3 + 3 + 3 + 3. 3 + 3 + 3 + 3. Legg merke til at jeg har 4 treere. 1 treer, 2 treere, 3 treere, 4 treere. 1 treer, 2 treere, 3 treere, 4 treere. Da får vi 3, 6, 9, 12. 12. Det jeg anbefaler deg å gjøre nå, når videoen snart er over, er å fortsette å øke. Jeg vil at du skal finne ut hva 5 x 3 er. 6 x 3, 7 x 3. 8 x 3, 9 x 3 og 10 x 3. Jeg skal gi deg et hint. Du trenger ikke å tegne stjerner. Men det er fint å se det for seg. Vi så at 4 x 3 er 4 treere. Da blir 5 x 3. 5 treere. som er lik 3, 6, 9, 12, 15. 15. Så jeg anbefaler deg å tenke på, hva alle svarene er etter at videoen er slutt.