Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:6:04
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 4 lessons on Module 4: Multiplication and area.
See 4 lessons

Tekstoppgaver med areal: størrelse på hus

Video transcript
Vi tenker på å kjøpe et hus, men vi vet ikke helt, hvor stort huset er. Her er en tegning av bakkeplan. Vi vil gjerne regne ut husets størrelse, og vi får mange mål på veggene. 18 meter, 8 meter, 20 meter, 20 meter, 5 meter, 26 meter, 15 meter, og 25 meter. Vi vet, hvordan vi finner arealet av et rektangel, men vi vet ikke helt, hvordan vi finner arealet av en merkelig figur som den her. Man kan pause videoen og prøve selv å regne ut arealet av det huset her. Vi vet allerede, hvordan man finner arealet av rektangler. Vi kan dele opp huset i mange rektangler og på den måten finne arealet av hele huset. La oss gjøre det. Vi har et rektangel her. Bredden er 20 meter, og lengden er 20 meter. Det bør vi kunne finne arealet av. Vi kan se et annet rektangel her med bredden 20 meter og en lengde her. Hva er lengden? Den her delen pluss 5 meter er det samme som den her lengden. Den her lengden pluss 5 meter er 20 meter, så lengden må være 15 meter. Det blå rektangelet er altså 15 meter langt og 26 meter bredt. Her har vi enda et rektangel. Det er 18 meter langt og går helt bort hit. Hva er bredden? Vi vet, at det her er 8 meter. Det her er 20 meter, og det her er 26 meter. Hele bredden er altså 26 pluss 20, som er 46, pluss 8 er 54 meter. Til slutt har vi det her rektangelet, som er 15 meter langt og 25 meter bredt. Nå kan vi regne ut alle rektanglenes arealet. Arealet av det lilla rektangelet er 20 meter ganger 20 meter. 20 ganger 20. Det kan legges sammen med 15 ganger 26. Pluss 18 ganger 54. Det er hele det her store stykket. Til slutt legger vi 15 ganger 25 til. Det er det grønne her. Nå skal vi regne ut hele det her regnestykket. Hva er 20 ganger 20? Det er 400. Hva er 15 ganger 26. 6 ganger 5 er 30. 2 ganger 5 er 10 pluss 3 er 13. 10 ganger 26 er 260. Vi legger 130 sammen med 260 og får 390. Nå er det altså 400 pluss 390. 18 ganger 54. 8 ganger 4 er 32. 8 ganger 5 er 40 pluss 3 er 43. Nå ganger vi 10 med 54. Det er 540. 2 pluss 0 er 2. 3 pluss 4 er 7. 4 pluss 5 er 9. Det er altså lik 972. 15 ganger 25. Det kan vi godt gjøre i hodet. Det her er 26 ganger 15, så 25 ganger 15 må være 15 mindre. 10 fra 390 er 380, så 15 fra 390 må være 375. Nå mangler vi kun å legge de her tallene sammen. 375 pluss 972 pluss 390 pluss 400. Vi mangler kun denne delen nå. 5 pluss 2 er 7, 7 pluss 7 er 14 pluss 9 er 23. 2 pluss 3 er 5 pluss 9 er 14 pluss 3 er 17 pluss 4 er 21. Huset er altså 2137 kvadratmeter stort. Det er nesten et slott.