If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:15:43

Videotranskripsjon

Tidlig i våre algebrakarrierer blir vi presentert for ideen om strigningstallet til en ligning Med det skder neppe å friske opp litt det vi har lært Vi tegner noen akser Dette er y-aksen kanskje vi skal kalle det f(x)-aksen. Det er nok f(x) Vi tegner x-aksen slik. Det er x-aksen Og vi tegner en linje slik Nå gjelder det å huske hvordan vi finner stigningstallet til denne linjen Jo, det vi gjør er å ta to punkter på linjen det vil si dette punktet her, dette x-punktet er lik a, og hva blir da dette? Dette punktet blir da f(a), hvor funksjonen blir en eller annen linje.