If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addere og subtrahere på tallinjen i tekstoppgaver

Oppgave

Tidlig denne morgenen, hoppet Freddy Frosk på 10 vannliljeblad.
Ved lunsjtid hoppet Freddy Frosk på 4 vannliljeblader til, og på kvelden han hoppet på 3 vannliljeblader til.
Hvilken tallinje viser hvordan du kan finne ut hvor mange vannliljeblad tilsammen Freddy Frosk har hoppet på i dag?
Velg ett svaralternativ:
Hvor mange vannliljeblad har Freddy Frosk hoppet på?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
vannliljeblad