If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addere og subtrahere ved å bruke talline

Oppgave

Hvilken tallinje viser 9376?
Velg ett svaralternativ: