Hovedinnhold

Addisjon og subtraksjon under 1000

Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i denne leksjonen:
Test din forståelse av Addisjon og subtraksjon under 1000 med disse 9 spørsmålene.

Om dette emnet

Lær å addere og subtrahere to- og tre-sifrede tall under 1000.