Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Tellere tiere

Oppgave

La oss telle med tiere.
Hvilket tall manglet vi?
Velg ett svaralternativ: