Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Tall i ruter

Sal går gjennom alle tallene fra 0 til 100 og viser noen interessante mønster. Opprettet av Sal Khan og Arshya Vahabzadeh.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Målet med denne videoen er å skrive opp alle tallene fra 0 til 100. Jeg skal gjøre det på en måte som lar oss se noen mønstre i tallene. Så la meg starte med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 Vi vet at det neste tallet er 10, men istedenfor å skrive 10, skal jeg kopiere denne tallrekka og lime den inn under. Så kopi og lim inn her, og hvordan hjelper det oss? Vi vet at neste nummer er 10, så da kan vi tenke at det er et 1-tall med en 0 bak. Så kommer 11, som er et 1-tall med et 1-tall bak. Så kommer 12, som er et 1-tall med et 2-tall bak. Så kommer 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19. Det ser jo bra ut. Den andre tallrekken ser jo nesten lik ut som den første, Det andre tallet, de gule, er alle like. Men så setter jeg på et lilla 1-tall foran det gule. Du kan tenke deg at det lilla 1-tallet, betyr 10. Da kan du se for deg at 11, blir 10+1. 12 er egentlig 10+2. La oss se om tallene følger samme mønster. Her er en ny rad med tall. Den er helt lik som de andre to rekkene. Hva kommer etter 19? Jo selvfølgelig: etter 19 kommer 20. 20 er to og null, og så kommer 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jeg tror du ser mønsteret nå. Hva gjør vi på neste rad? Jo, nå er vi kommet til 30. Det første tallet er 30+0, så kommer 30+1, 30+2, 30+3 som blir 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Så ved å gjøre dette, tror jeg du allerede ser mønsteret. De gule tallene til høyre, er like hele veien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tallene til venstre, hvis vi er mellom 10 og 19, vil alltid ha et 1-tall foran seg. Mellom 20 og 29, er det alltid et 2-tall foran. Mellom 30 og 39, er 3-tallet foran. Hvordan kan vi gjøre hele tallrekken fort ferdig, helt til 99? Jeg limer inn den første tallrekken min igjen. Denne raden skal bli 40-tallene. Jeg har ikke skrevet dem ennå. Disse skal bli 50-tallene. Disse skal bli 60-tallene, 70, 80 og til slutt 90-tallene. Vi sa at denne rekka skal bli tallene med 40, så da skriver vi 4 foran tallene. Vi skriver 5 foran for å få 50-tallene. Her kommer 60-rekka, så 70, 80 og til slutt 90. Nå kan jeg kopiere disse tallene og lime inn her. Da får jeg 41, 51, 61, 71, 81 og 91. Nå kan jeg gjøre det samme her. Da får jeg 42, 52, 62, 72, 82 og 92. Nå gjør jeg det samme på resten. 43, 53, 63, 73, 83, 93. Nå ser du at vi snart har hele mønsteret. Og jeg er snart ferdig med å skrive ned alle tallene fra 0 til 99. Og helt til slutt skriver vi 100. Og da ser du at vi fortsatt har et fint mønster. Vi skrev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og nå har vi 10 med en null bak. Da får vi 100.