Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Prikkdiagram gjennomgang

Gjennomgang av det grunnleggende for prikkdiagram og etterpå øv på å lage og lese prikkdiagram.

Hva er punktdiagram?

Et punktdiagram er en måte å fremstille data langs en tallinje.
Et punktdiagram kan også kalles prikkdiagram.
Under er et eksempel på et punktdiagram som viser distansen 17 skilpadder reise på en time. (Vi vet det er 17 skilpadder fordi det er 17 prikker i punktdiagrammet).
De 3 prikkene over 21 betyr at 3 skilpadder har reist en avstand på 21 meter på en time.
Vil du lære mer om punktdiagram? Se denne videoen.

<Tegne data i et punktdiagram

For å vise data i et punktdiagram vil vi plassere en prikk (eller X) over hvert nummer i målingene. Hvis nummeret dukker opp to ganger i målingene, plasserer vi to prikker over nummeret.
Som eksempel, vil et diagram med følgende data4,5,5,6 se slik ut:
Vil du lære mer om å vise data i prikkdiagram? Se denne videon.

Øving 1: Lese punktdiagram

Oppgave 1A
Lengden av noen romveseners armer er vist nedenfor.
Hvor mange romvesen-armer er lengre enn 96 centimeter?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
romvesen-armer

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk disse oppgavene.

Øving 1: Vise data i punktdiagram

Oppgave 2A
5 venner lagde nye halssmykker.
Lengdene var 52, 51, 52, 54 og 52 centimeter.

Lag et punktdiagram for lengdene

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk disse oppgavene lage prikkdiagram
Legg data inn i prikkdiagram.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.