If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 7: Måling og data

1 600/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lære å måle lengde, si hva klokken er, telle penger og lage grafer.

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 400 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 160 mestringspoeng

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 480 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 600 mestringspoeng!