Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Enhet 3: Plassverdi (tiere og enere)

900/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lære om tiere og hundrere. Sammenligne 2-sifrede og 3-sifrede tall.

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 480 mestringspoeng

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 240 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 900 mestringspoeng!