If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Tall under 20 som summer med 10

Sal ser etter 1-tallet i hvert tall og tenker på hva det egentlig betyr. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss telle sammen fra null til nitten. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og så tar vi tallene med to siffer. Og da blir det 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Så hvorfor gjorde jeg dette? Poenget er å se et mønster blant disse tallene med to siffer. Hva er likt med disse tallene? De har alle tallet 1 som sitt første tall, sitt første siffer. Og den 1'eren står for en tier, fordi den står på det vi kaller tierplassen. Alle disse gule 1'erne står altså for en tier, fordi de står på tierplassen. Hva mener jeg med det? La oss se på dette 10-tallet. Dette gule 1-tallet står for en tier fordi det står på tierplassen. Nullen står for null og det står på enerplassen. Så 10 er lik 10 pluss 0. Jeg tror du vil se mønsteret hvis vi ser på neste tall. La oss se på 11-tallet. Det gule 1-tallet står for en tier, siden det står på tierplassen. Det lilla tallet står for 1, og står på enerplassen. Da får vi elleve. Så har vi 12. Det gule 1-tallet står for en tier, og 2-tallet står for to. Da får vi tolv. Se på det slik: Det gule 1-tallet står for tierplassen, og det lilla 2-tallet, står på enerplassen. Vi kan fortsette. Jeg tror du ser mønsteret. Tretten er lik ti pluss tre. Fjorten er lik ti pluss fire. Femten er lik ti pluss fem. Nå kan du godt pause videoen og prøve å løse de neste tallene selv. 16, 17, 18, 19 osv. Så ser du om du har forstått det. Jeg kan skrive det på denne måten. Jeg vet at det må være 10 pluss et annet tall. Seksten er lik ti pluss seks. Sytten er lik ti pluss sju. Atten er lik ti pluss åtte. Nitten er lik ti pluss ni. Så hvis du ser på raden, ser du at alle disse gule 1'erne står på tierplassen og forteller at vi har en tier. Og de lilla tallene på høyre side, står på enerplassen.