If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Gjennomgang av sammenligningssymboler

Gå gjennom symbolene større enn, mindre enn og er lik og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Sammenligne tall

Når vi sammenligner tall, kan vi bruke symboler for å vise om det første tallet er større enn, mindre enn eller lik det andre tallet.

Større enn

Symbolet for større enn er >.
19 er større enn 4. Så, vi kan bruke symbolet > og skrive 19>4.

Mindre enn

Symbolet for mindre enn er <.
23 er mindre enn 80. Så, vi kan bruke symbolet < og skrive 23<80.
Én måte å huske symbolene på er at den største, åpne siden av symbolet alltid skal vende mot det største tallet.

Er lik

Symbolet for er lik er =.
35 er lik 35. Så, vi kan bruke symbolet = og skrive 35=35.
Vil du lære mer om sammenligningssymboler? Sjekk denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Fyll ut det tomme feltet.
48 __ 43
Velg ett svaralternativ:

Vil du løse flere slike oppgaver? Sjekk disse oppgavene.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.