If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Gjennomgang av sammenligningssymboler

Gå gjennom symbolene større enn, mindre enn og er lik og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Sammenligne tall

Når vi sammenligner tall, kan vi bruke symboler for å vise om det første tallet er start text, start color #11accd, s, t, ø, r, r, e, space, e, n, n, end color #11accd, end text, start text, start color #1fab54, m, i, n, d, r, e, space, e, n, n, end color #1fab54, end text eller start text, start color #7854ab, l, i, k, end color #7854ab, end text det andre tallet.

Større enn

Symbolet for start text, start color #11accd, s, t, ø, r, r, e, space, e, n, n, end color #11accd, end text er start color #11accd, is greater than, end color #11accd.
19 er start text, start color #11accd, s, t, ø, r, r, e, space, e, n, n, end color #11accd, end text 4. Så, vi kan bruke symbolet start color #11accd, is greater than, end color #11accd og skrive 19, start color #11accd, is greater than, end color #11accd, 4.

Mindre enn

Symbolet for start text, start color #1fab54, m, i, n, d, r, e, space, e, n, n, end color #1fab54, end text er start color #1fab54, is less than, end color #1fab54.
23 er start text, start color #1fab54, m, i, n, d, r, e, space, e, n, n, end color #1fab54, end text 80. Så, vi kan bruke symbolet start color #1fab54, is less than, end color #1fab54 og skrive 23, start color #1fab54, is less than, end color #1fab54, 80.
Én måte å huske symbolene på er at den største, åpne siden av symbolet alltid skal vende mot det største tallet.

Er lik

Symbolet for start text, start color #7854ab, e, r, space, l, i, k, end color #7854ab, end text er start color #7854ab, equals, end color #7854ab.
35 er start text, start color #7854ab, l, i, k, end color #7854ab, end text 35. Så, vi kan bruke symbolet start color #7854ab, equals, end color #7854ab og skrive 35, start color #7854ab, equals, end color #7854ab, 35.
Vil du lære mer om sammenligningssymboler? Sjekk denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Fyll ut det tomme feltet.
48 __ 43
Velg ett svaralternativ:

Vil du løse flere slike oppgaver? Sjekk disse oppgavene.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.