Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:48

Video transkripsjon

. Vi blir spurt, hvilke av disse linjer er parallelle. Parallelle linjer er linjer som har samme stigningstall og er forskjellige linjer. De krysser aldri hverandre Vi må derfor finne ulike linjer med nøyaktig samme stigningstall. Heldigvis er alle linjene på formen y er lik mx pluss b. Det kalles også stigningstall-skjæringspunktetform. Vi kan bare se på ligningens linjer og finne deres stigningstall. Stigningstallet for linjen A er lik 2, fordi m er lik 2. Vi ser her. I linje B er stigningstallet lik 3, da de to linjene ikke er parallelle. Vi tegner det på grafen etterpå, slik at man kan se den. C har stigningstallet 2. Vi bruker lilla her. M er derfor 2. Linje A og linje C har nøyaktig samme stigingstall. De er imidlertid forskjellige linjer, fordi de skjærer y-aksen på forskjellige steder. Derfor er de parallelle. La oss trekke grafen til linjene, så du kan se akkurat. at på linje (A) er vårt y-skjæringspunkt minus 6. vi har altså punktet 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Skråningen er 2. Når x øker med 1 y må derfor stige med 2. Når vi går 1 gan til venstre, skal vi gå to ganger opp. Hvis vi går 2 ganger til venstre, skal vi gå 4 opp. Vi gjør dette. Dette er linje A's punkter. Den ser omtrent slik ut. Det ble utviklet så rett som mulig. Det kan kanskje gjøre litt bedre. Dette er linje A. Det blir ikke bedre. La oss nå trekke linjen (B). Linje B skjærer y-aksen i minus 6. Punkt 0 komma minus 6 er derfor på en linje. Det har derfor samme y-skjæringspunkt som linje a, men stigningstallet er 3. Når x øker med 1, y så stige av 3. Når vi går en til venstre, har vi å gå 3 opp. Hvis x øker med 2, stiger y med 6. 2, 4, 6. . Denne linjen kommer til å se slik ut. Vi skal forbinde punktene. Stigningstallet er høyere her, og man derfor se at den blå linjen er brattest. Dette er linje B, og Legg merke til at de to linjene krysser hverandre. Derfor er de ikke parallell. La oss tegne linjen C sist. y-skjæringspunktet er 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0 Poeng 5 er y-skjæringspunktet. Stigningstallet er 2. Når x øker med 1 øker y med 2. Hvis x avtar med 1, faller y med 2. La oss tegne et par punkter til på linjen. Dette her er også punkter på linjen. Hvis x avtar med 2, vil y avta av 4. Minus 4 delt på minus 2 gir pluss 2 Derfor svarer dette til et stigningstall på 2. Vi går altså 1, 2, 3, 4 ned. Vi kan gjøre det en gang. Nå trenger vi å knytte sammen punktene. Linjen ser ut som dette. Legg merke til at linje C og linje A aldri krysser. De har samme stigningstall. De har forskjellige y-skjæringspunkter men de har samme stigningstall. De stiger uansett, og de vil aldri skjære hverandre. Linje a og linje C er altså parallelle. .