Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:26

Geometric constructions: perpendicular bisector

Video transkripsjon

Vi skal lage en vinkelrett halveringslinje til linjestykke AB. At den er vinkelrett betyr at linjen vil lage en 90 graders vinkel der hvor den krysser AB. Den halverer den. Vi har noen verktøy som vi skal bruke. Vi kan tegne ting med en passer, og vi kan bruke en rett linje. La oss starte med passeren. I virkeligheten er en passer en metaldims, man setter fast i ét punkt og dreier rundt for å tegne en sirkel. Her setter vi midten i A. Vi trekker i den, så radiussen blir lik med lengen på AB. Så legger vi til enda en sirkel. Vi setter midten i B, og trekker igjen så radiussen er lik AB. Nå har vi 2 punkter som vi kan bruke for å tegne den vinkelrette halveringslinje. Hvis vi forbinder de to punktene, halverer den AB vinkelrett. Vi legger til en linje her. Den skal gå mellom dette punktet og dette punktet. Jeg scroller litt ned så vi kan se den. Nå har vi laget en vinkelrett halveringslinje til linjen AB. Den sier at det er korrekt.