Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:12

Video transkripsjon

PROBLEM: Konstruere en linje vinkelrett på eksisterende linje Så, dersom jeg velger to tilfeldige punkt på denne linjen og om jeg kan lage en linje som alltid har samme avstand fra disse punktene vil denne linjen være vinkelrett - - og den vil faktisk være et vinkelrett halveringspunkt av området mellom disse to punktene. Det kreves ikke her at vi skal konstruere en midtnormal Men den skal være vinkelrett Så la oss gjøre dette. Jeg tegner en sirkel med passeren min. Så la oss bare velge dette punktet her. Jeg kan justere radiusen om jeg vil. Men jeg kan like gjerne- Jeg bare lar den være slik. Så, la meg tegne en ny sirkel Denne gangen lar jeg sentrum i sirkelen være der den første sirkelen krysser linjen min. Så justerer jeg radiusen så den overlapper den første prikken. Nå som de to sirklene skjærer hverandre, er dette punktene som er like langt fra begge sirkelsentrene jeg nettopp konstruerte. La meg tegne en linje som kobler disse punktene sammen. Og den linjen er vinkelrett til den opprinnelige linjen vår.