If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:5:20

Praktisk eksempel: Regnerekkefølge (PEMDAS)

Videotranskripsjon

Nå som vi har gjort unna den grunnleggende rekkefølgen på regneartene la oss forsøke å håndtere et veldig vanskelig og vrient problem. Her har vi alle typer parenteser og tall svirrende rundt. Men i alle problemer med rekkefølgen på regneartene, trenger du bare å puste dypt inn og huske, at vi tar parentesene først. Parentesene. P for parenteser. Deretter eksponentene. Ikke vær redd hvis du ikke vet hva eksponenter er, fordi det ikke er eksponenter her. Deretter må du utføre multiplikasjonen og divisjonen. De er på samme nivå. Deretter utfører du addisjonen og subtraksjonen. Noen klarer å huske PEMDAS. Men hvis du husker PEMDAS, husk multiplikasjon, divisjon, samme nivå. Addisjon og substraksjon, også samme nivå. Så la oss finne ut hva regneartenes rekkefølge sier at dette burde bli til. Det første vi gjør er parentesene våre. Og vi har mange parenteser her. Vi har dette uttrykket i parentes her, og og til og med inne i den har vi disse parentesene. Slik at rekkefølgen på regneartene tilsier at du må ta parentesene først, men for å regne ut denne ytre parentesen-- denne orange saken-- må vi regne ut denne saken i gult her. Vel, dersom vi bare ser på innsiden av den, er det første vi må gjøre å forenkle parentesen inne i parentesen. Så du ser denne 5 minus 2 her? Vi må gjøre den først uansett. Og dette forenkles til-- jeg tar det steg for steg. Når du får teken på det, kan du utføre flere steg om gangen. Slik at dette blir 7 pluss 3 ganger 5 minus 2, er 3. Og alle disse har parenteser rundt seg. Og selvfølgelig, du har alt på begge sider--delt på 4--nei. Oops. Det var ikke det jeg ville. Jeg ville kopiere og lime. Jeg vil kopiere og lime det her. Så kopier, deretter-- nei, den gir meg feil ting. Det hadde vært lettere-- la meg bare skrive det på nytt. Det er det letteste. Jeg har tekniske problemer. Slik at delt på 4 ganger 2. Og på denne siden, hadde du 7 ganger 2 pluss dette i den orange parentesen der. Nå, for hvert skritt bare sjekker du på nytt. Vi må alltid ta parentesene først. Vel, du har fortsatt lyst til å utføre det og det er virkelig ingen parenteser igjen? Så vi må regne ut denne parentesen i orange her. Så i må regne ut dette først. Men for å regne ut dette, må vi se på innsiden av den. Og når du ser på innsiden av den, har du 7 pluss 3 ganger 3. Slik at hvis du bare hadde 7 pluss 3 ganger 3, hvordan hadde du regnet ut det da? Vel, se tilbake på rekkefølgen på regneartene dine. Vi er på innsiden av parentesen her, så på innsiden av den er det ikke lenger flere parenteser. Så det vi bør gjøre nå...Det er ingen eksponenter. Det neste er multiplikasjon. Slik at vi gjør det før vi gjør noe addisjon eller subtraksjon. Slik at vi må gange 3 med 3 før vi plusser på 7. Slik at dette blir 7 pluss--og 3 ganger 3 må vi gjøre først. Vi må utføre multiplikasjonen først. 7 pluss 9. Det blir det orange i parentesen. Og så har du 7 ganger 2 pluss det, på venstre side. Du deler det med 4 ganger 2 på høyre side. Og så dette-- det som står i parentesen-- fordi vi fremdeles må ta parentesene først. Ganske enkelt å regne ut. Hva er 7 pluss 9? 7 pluss 9 er 16. Slik at alt vi har forenkles til 7 ganger 2 pluss 16 delt på 4 ganger 2. Nå har vi ingen parenteser igjen, slik at vi ikke trenger å tenke på Pen i PEMDAS. Vi har ikke E, ingen eksponenter i dette. Slik at vi går rett til multiplikasjon og divisjon. Vi har en multiplikasjon-- vi har litt multiplikasjon på gang der. Vi har litt divisjon på gang her, og en multiplikasjon der. Slik at vi bør gjøre disse nå, før vi utfører denne addisjonen her. Slik at vi kunne gjort denne multiplikasjonen. Vi kunne gjort denne multiplikasjonen. 7 ganger 2 er 14. Vi venter med å gjøre den addisjonen. Så har vi en 16 delt på 4 ganger 2. Det prioriteres før addisjonen, slik at vi gjør det før vi gjør addisjonen. Men hvordan regner vi ut det? Deler vi først, eller ganger vi først? Og husk, jeg fortalte i siste video, at når du har 2-- når du har flere regnearter på samme nivå-- i dette tilfellet, deling og ganging-- de er på samme nivå. Det er tryggest å gå fra venstre mot høyre. Eller du burde gå fra venstre til høyre. Slik at 16 delt på 4 er 4. Slik at dette her-- forenkles til 16 delt på 4 ganger 2. Det forenkles til 4 ganger 2. Det er det grønne her. Deretter må vi foreta multiplikasjonen. Slik at dette forenkles til-- fordi multiplikasjon prioriteres over addisjon-- forenkles til 8. Derfor får du 14-- denne 14 her-- pluss 8. Og hva er 14 pluss 8? Det blir 22. Det er det samme som 22. Og vi er ferdige.