Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:10

Video transkripsjon

. I en matematikktest får man 5 point for hvert spørsmål, man besvarer korrekt. I tabellen representerer q antallet spørsmål, man svarer riktig på, og p representerer antallet av poeng, man får i testen. Sammenhengen mellom de to variable kan uttrykkes med følgende likning: p er lik 5q. q er antallet spørsmål, man svarer riktig på. Det kan vi se i tabellen. Hvis q er 0, har man svart 0 spørsmål riktig, så får man 0 poeng. 0 riktige spørsmål gir 5 ganger 0 poeng, og det gir 0 poeng i alt. Hvis man svarer et spørsmål riktig, får man 1 ganger 5 poeng. Det er 5 poeng. Man får 5 poeng per riktig spørsmål. 2 riktige gir 2 ganger 5 eller 10 poeng. . 2 ganger 5 er 15. Det gir altså mening. Når blir vi spurt, om disse utsagnene er sanne. , Vi skal markere alle som er korrekt. La oss tenke over det. Det står her, at den avhengige variable er antallet poeng man får. La oss tenke over det. Er antallet poeng, man får, bydning for, hvor mange spørsmål man svarer riktig på? Det er ikke slik, at læreren sier, man får 15 poeng, og så skal man svare presis 3 spørsmål riktig. Det er omvendt. Antallet spørsmål man svarer riktig er den uavhengige variable, som har betydning for antallet poenger, man får. Antallet poeng man får er altså den avhengige variable. Normalt er den avhengige variable lik med et uttrykk, som involverer den uavhengige variable. Det kan vi se her. p er avhengig av, hva som skjer med q. p er avhengig av antallet korrekte spørsmål, som blir ganget med 5. Resultatet av det er p. Den avhengige variable er altså antallet poeng, man får. Den avhengige variable er antallet spørsmål, man svarer riktig på. Nei. Det har vi snakket om. Det er jo den uavhengige variable. Den uavhengige variable er antallet poeng man får. Nei, det er ikke riktig. Det er den avhengige variable. Den uavhengige variable er antallet spørsmål, man svarer korrekt. Det er riktig. Det er det, som har betydning for den avhengige variable. Vi sjekker vårt svar. .