Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:00

Videotranskripsjon

I en matematikkprøve får vi 5 poeng for hvert riktig svar. I tabellen nedenfor representerer x antallet riktige svar, og y representerer antallet poeng i prøven. Fint. Sammenhengen mellom de 2 variable kan uttrykkes med følgende likning: y er lik 5x. Tegn inn likningen graf nedenfor. Vi kan kikke på et par av punktene våre. Vi kan se, at når vi har 0 riktige, får vi 0 poeng. Vi får altså 0 poeng, hvis vi ikke svarer riktig i det hele tatt. Hvis vi svarer riktig på 1 spørsmål, får vi 5 poeng, og for hvert etterfølgende riktige svar får vi 5 poeng til. Vi får altså 5 poeng, hvis vi svarer på et spørsmål. Det kan vi se i tabellen. Det er her. 1 spørsmål gir 5 poeng. 2 spørsmål gir 10 poeng. Vi kan tegne inn punkter, men vi behøver kun 2 punkter for å definere linjen, så vi er faktisk ferdig nå.