If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:00

Videotranskripsjon

. La oss se. Vi har den her grafen med t som den uavhengige variable. På den vannrette akse og d som den avhengige variable på den loddrette akse. Vi har en tabell her. Det ser ut som, den henger sammen med grafen. Når t er lik 1, er d lik 40. Når t er lik 2, er d lik 80. Disse punktene svarer altså til punktene på linjen. Vi får vite, at hvis vi kjøpet et fitnessmedlemskap, koster det 40 kroner per måned. I grafen og tabellen er d summen i antall kroner, vi betaler for medlemskapet, og t er antall måneder, vi er medlem. Vi skal skrive en likning for, hvor mange penger, d, vi betaler for t måneder medlemskap. Vi er altså medlemmer i t måneder. Vi kan se det her. Hvis vi er medlem i en måned, betaler vi 40 kroner. Hvis vi er med i 2 måneder, betaler vi 40 kroner til, og det gir 80 kroner i alt. Det kan vi også se på grafen. Etter 0 måneder har vi ikke betalt noe. Etter en måned har vi betalt 40 kroner, den neste måned betaler vi 40 kroner til, også har vi betalt 80 kroner i alt. Vi skal altså skrive det som en likning. Den avhengige variable er så mange kroner, vi skal betale. Det vil avhengige av, hvor lenge vi er medlem. Hvordan er sammenhengen? Vi betaler altså 40 kroner per måned ganger antallet måneder. Vi må selv om, vi skriver det her gangetegnet, eller om vi skriver 40t. Det må være riktig. Hvis antallet måneder er 0, betaler vi ingen ting. Det kan vi se på grafen. Hvis det var et innmeldingsgebyr, måtte vi ha lagt det til de pengene, vi betaler hver måned. Det er dog ikke det. Det ser ut til, at antallet kroner, vi betaler, er lik 40 ganger antall måneder. T er måneder, og det er den uavhengige variable. Den avhengige variable, hvor mange kroner vi betaler, er avhengig av den. . .