Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:7:19

Videotranskripsjon

Vi ønsker å være litt mer fleksible, så vi har besluttet å ta noen yoga-timer. Derfor kommer vi til yoga stedet her, som kalles Super Yoga. Vi ber eieren om hvor mye det koster for å gå til yoga hos ham. Han sier at de både har medlems-pris og timepris. Timesatsen er, hvis du bare dukker opp en gang i mellom, 12 euro per time. Hvis du elsker yoga og kommer mange ganger i måneden, kan du vurdere et månedlig medlemskap. Det koster 20 kr i måneden, men da det koster bare 8 euro per time. Det er billigere per time, men koster 20 dollar per måned på toppen av det. Det ser ut som et godt tilbud, men vi er ikke helt sikker. Hvilke av alternativene burde vi velge? Det første vi kan tenke på er hvor mye vi betaler for et gitt antall timer. For å gjøre det litt mer håndterlig, kan vi definere noen variabler. La oss si at s er antall timer per måned. La oss si at c er total utgift per måned. Uttrykt med disse variablene, hvor mye betaler vi for et gitt antall timer i hvert av alternativene? La oss starte her. Det virker som den enkleste. Vi lager en tabell med antall og kostnad. Samme gjør vi for medlemskap, så kan vi sammenligne dem. Hvis vi ikke kommer i noen timer, Hva koster det da? 0 timer koster ingenting her. Det er 0 ganger 12 kr. Det er 0 kr. Hva med det andre? Månedprisen for 0 timer. Vi er medlem, men kommer ikke. Hva skal vi betale da? Det er 8 kr per time, men det er 0 timer. Det er 20 kroner, selv om vi ikke var involvert i noe yoga. Det er ikke en god avtale, men la oss prøve å se hva som skjer når vi tar noen timer. Hva hvis vi kommer en eneste gang? Her er det 12 kr for en time. Det er 12 kr per time ganger 1 time. Det er 12 kr. Her koster det 8 kr per time ganger 1 time. Det er 8 kr pluss 20 kr for medlemskap. 8 kr pluss 20 kr. Det er 28 kr. Timeprisen er fortsatt det billigste. La oss gå videre. La oss ta en mer, så vi får litt trening med det her. Hvis vi tar 2 timer, hvor mye koster det da? Det er 12 kr per time ganger 2 timer. Det er 24 kr. Medlemskap og 2 timer. Det blir 2 timer ganger 8 kr per time. Det er 16 kr pluss 20 kr hver måned. Det er 2 ganger 8 kr pluss 20 kr. 16 pluss 20, det er 36 kr. Det er fortsatt billigere med timelønn. Når endres det? Når lønner medlemskapet seg? For å svare på det, må vi skrive det som en likning. Hvis s er prisen per time, og c er kostnaden, hvordan skal vi skrive ligningen? Hvordan kan vi skrive kostnaden som en likning? Vi begynner her på høyre side av den stiplede linjen. kostnaden c tilsvarer 12 kr ganger antall timer s. c er 12 ganger s. Hva med medlemskap her til venstre? Hvordan kan vi uttrykke det med en likning? Har vi at utgiftene er lik 20 kr pluss 8 kr ganger antall timer. c er lik 20 pluss 8 kr ganger antall timer, s. C er lik 20 pluss 8s. Vi kan sjekke det her. Hvis s er lik 0, får vi 20. Hvis s er 1, får vi 20 pluss 8. Det er 28. c og s tilfredsstiller ligningen her. Det samme her med den andre ligningen. Det smarte er at denne likningen viser alle mulige priser. Det samme her. Alle priser for et gitt antall timer uttrykkes i ligningen her. I neste video undersøker vi hvordan disse ligningene kan brukes til å bestemme hvilket alternativ som er billigst for et gitt antall timer.