Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:28

Video transkripsjon

. John lager en pastadeig. får å lage skal han blande 3/2 kopper fullkornsmel og 3/4 kopp alminnelig mel med noe vann. Vi skal skrive ulikheten, som uttrykker forholdet mellom fullkornsmel og alminnelig mel. Han bruker altså 3/2 kopper fullkornsmel. 3/2 er presis det samme som 1 og 1/2. Det er slik, vi skriver 3/2 som et blandet tall. Vi bruker altså mer enn 1 kopp fullkornsmel. Det blander han med 3/4 kopper alminnelig mel. 3/4 er helt klart mindre enn 1, så 3/2 er helt klart større enn 3/4. Vi kan velge større enn her. 3/2 er større enn 3/4. La oss lage noen fler. Et av de dypeste punktene i det indiske hav er Diamantina-graven, som er minus 8 kilometer Vi sier minus 8 kilometer, fordi den er 8 kilometer under havets overflate. Den dypeste del av Beringsstredet er minus 5 og 4/9 kilometer. Skriv en ulikhet, som viser sammenhengen mellom de to punktene, og som viser, hvilket som er dypest. La oss se. Vi har et større enn tegn her. Vi skal altså skrive den største på venstre side. Vi kikker her. Vi har det her tallet, minus 5 og 4/9, som er minst negativ. Det er derfor den største verdi. Beringsstredet er ikke like dyp. Vi kan skrive, at minus 5 og 4/9 kilometer er større enn minus 8 kilometer. Det dypeste punktet er altså der, hvor dybden er mest negativ. Jo mer negativ, jo lenger under havets overflate er vi. Minus 8 kilometer er altså det dypeste punktet her. La oss se. Minus 8 kilometer. Diamantina-graven er minus 8 kilometer, og det er det dypeste punktet. De her spørsmålene er gode, fordi vi også lærer om andre ting enn matematikk. Nå, det her er jo ikke en geografivideo, så må vi må heller komme tilbake til matematikken. Geografi kan vi snakke om en annen gang. Diamantina-graven er altså dypest. La oss lage en til. John lager nudler. For å lage deigen skal han bruke 11/16 kopper kassavamel. Han skal også bruke 3/8 kopper rismel og noe vann. Skriv en ulikhet, som viser sammenhengen mellom kasssavamel og rismel. Vi skal altså sammenligne 11/16 kopper kassavamel med 3/8 kopper rismel. Vi skal altså sammenligne de her to brøkene. Først ser det kanskje litt vanskelig ut å sammenligne. De har jo forskjellige nevnere. 3/8 kan dog lett lages om til en brøk, som har 16 som nevner. . Hva skal vi gjøre? Vi kan gange både teller og nevner med 2. Vi skal altså gange både teller og nevner med det samme tallet. . Så får vi, at 3/8 er det samme som 6/16. Nå har vi samme nevner i de to brøkene. Det er lett å sammenligne 11/16 med 6/16. Vi har samme nevner, og den her teller, 11, er større enn 6. 11/6 er derfor større enn 6/16. Som er det samme som 3/8. Det var riktig.