Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:00
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 6 lessons on Faktorer og multipler.
See 6 lessons
Video transcript
Hvilket av de følgende tallene er en faktor for 154? Hvis et tall er en faktor for 154m går det opp i 154 uten rest. Et tall er en faktor for 154, hvis 154 er et multiplum av det tallet. La oss nå se, hvilke av disse tallene vi kan utelukke eller bekrefte. Går 3 akkurat opp i 154? Er 154 et multiplum av 3? Vi skal senere se på, at vi kan sjekke, om et tall kan divideres med 3 ved å legge sifrene sammen. Hvis resultatet kan divideres med 3, kan hele det opprinnelige tallet divideres med 3. 1 pluss 5 er 6 pluss 4 er 10. 10 kan ikke divideres med 3. Vi kan også gjøre det med deling. 154 dividert med 3. 3 går ikke opp i 1, men går opp i 15. Det gjør det 5 ganger. 15 minus 15 er 0. Vi trekker ned. 3 går opp i 4 1 gang, og 1 ganger 3 er 3. Vi trekker fra og får 1 i rest. 3 er altså ikke en faktor for 154. La oss gå videre til 5. Ethvert multiplum av5 har enten 5 eller 0 på enernes plass. 5, 10, 15, 20 og så videre. Enten slutter det på 0 eller 5. Det har 154 ikke, så det kan ikke divideres med 5. Videre til 6. Vi kan prøve å dividere 154 med 6. Hvis noe kan divideres med 6, kan det dog også divideres med 3. 6 kan nemlig divideres med 3. Vi kan også utelukke 6, fordi 154 ikke kan divideres med 3. Vi kan si det samme om 9. Hvis et tall kan divideres med 9, kan det også divideres med 3. Det kan nemlig 9. 154 kan ikke divideres med 3, så vi utelukker 9. Vi har utelukket alt inntil videre. Vi har kun 14 igjen. Vi dividerer 154 med 14. 14 går ikke opp i 1, men går opp i 15 1 gang. 15 minus 14 er 1. Vi trekker 4 ned. 14 går opp i 14 1 gang. 14 minus 14 er 0. 14 går altså opp i 154 nøyaktig 11 ganger. 154 er altså et multiplum av 14. La oss lage en oppgave til. Hvilket av de følgende tallene er et multiplum av 14? vi kan gjøre det på to måter. Vi kan ta hvert tall og dividere de med 14, men vi kan også lage en liste over multiplum av 14. La oss gjøre det siste. 14 ganger 1 er 14. 14 ganger 2 er 28. 14 ganger 3 er 42. 14 ganger 4 er 56. 14 ganger 5 er 70. Vi har altså funnet et multiplum på listen. 70 er et multiplum av 14. 14 ganger 5 er 70.