Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:53

Video transkripsjon

Thrill Cola ansatte et reklamebyrå, for å hjelpe dem med å promovere for deres brand Yummy Cola. Virksomheten, Thrill Cola, samlet inn de følgende data om kundenes holdninger til brus. De samlet inn en uttalelse over hvor mange prosent av kundene som foretrakk Yummy Cola år for år. Samt en uttalelse over hvor mange prosent av kundene som foretrakk Thrill Cola år for år. Utover det var det noen kunder som ikke foretrakk noen av merkene. I 2006 foretrakk 80% Yummy Cola, i mens 12% foretrakk Thrill Cola, og 8% foretrakk ingen av merkene. Man kan altså se at det var mange flere mennesker i undersøkelsen som foretrakk Yummy Cola, fremfor Thrill Cola. Thrill Cola står altså ovenfor en stor utfordring. Reklamebyrået lagde de følgende to linjediagrammer for å markedsføre Thrill Cola. La oss se på denne grafen først. La oss finne ut av om dette linjediagrammet er villedende eller ei. Hvis vi ser på grafen kan vi se at 80%, av de som ble spurt, foretrakk Yummy Cola. Det stemmer iforhol til våres data. I 2007 var det 76%. I de etterfølgende årene var tallet 77% og deretter 73% og 68%. Det er altså et korrekt linjediagram. Det viser de data som vi kan se på tabellen ovenfor, visuelt korrekt. La oss se på det andre linjediagrammet. Det er diagrammet som viser hvor mange kunder som foretrak Thrill Cola. I 2006 foretrak 12% Thrill. Det passer med grafen. I 2007 var tallet 19%, i 2008 var det også 19%, og deretter steg det til først 20%, så 21% og til sist 25%. Grafen er derfor korrekt. Den lyver ikke. Den viser de samme data som vi kan lese ovenfor. Hva som derimot er villedende er at hvis vi kun så på de to grafene, uten å se på skalaen på de to loddtrekke akser, hvor prosentene står, ser vi to ting. Vi ser først den fallende tendens i andel av folk som foretrekker Yummy Cola. Og vi vil se den stigende tendensen i andelen av folk som foretrekker Thrill Cola. Det er også i tråd med sannheten. Vi har en fallende tendens her, og en stigende tendens her. Det som er villedende er måten de to aksene som viser prosenter er oppstilt. De to aksene har ikke den samme skala, og kan derfor ikke sammenlignes. Hvis vi ser raskt på grafene vil vi derfor ikke kun konkludere at andelen av folk som foretrekker Thrill Cola er stigende. Det ser også ut som om det er flere kunder som foretrekker Thrill Cola, enn som foretrekker Yummy Cola. Den menneskelige hjerne vil automatisk sammenligne de to diagrammene og konkludere at Thrill Cola er foretrukket av flest mennesker, da linjen er høyere plassert i diagrammet. Men sannheten er at det kun skjer fordi skalaene på de to lodrette akser er forskjellige. Thrill Cola Grafen ser god ut, fordi skalaen på den lodrette akse i dette diagrammet, kun fra 0% til 30%. Mens skalaen på den tilsvarende akse i Yummy Colas diagram går fra 50% til 100%. Det beste ville faktisk være hvis reklamebyrået hadde plottet inn de to linjene i det samme diagrammet. Så ville vi kunne sammenlignet dem direkte. Men hvis de hadde gjort det, ville det ikke ha sett nært så bra ut for Thrill Cola. La oss prøve å gjøre det. Faktisk ville vi ikke engang kunne gjort det, for den lodrette aksen på dette diagrammet starter ved 50%. Den starter ikke engang ved 0%. Vi vil derfor ikke være i stand til å plotte inn Thrill Colas graf uten å skulle utvide aksen ned til 0%. Dette ville være 50%, dette 30%, dette 20%, dette 10%. Og helt her nede 0%. Thrill Cola grafen ville altså være helt her nede. De startet på 12% og steg helt opp til 25%. Thrill Cola sin graf ville derfor ligne på denne. Det er ikke engang i nærheten av Yummy Cola sin graf. Det er tydelig at mange flere mennesker stadig foretrekker Yummy Cola, selv om tendensen er nedgående for Yummy Cola. Det er altså to veldig villedende faktorer i disse grafene. Den ene er skalaen på de lodrette aksene. Dette stykket representeter kun 10% i dette diagrammet. I mens det samme stykke representerer ca 16% i dette diagrammet. Den andre tingen er at Yummy Cola-diagrammet startet ved 50%. Det viser altså ikke hvor mye 70% i virkeligheten er, hvor langt det er fra 70% ned til 0%. Disse diagrammene får det til å se ut som om at flere mennesker foretrekker Thrill Cola, enn Yummy Cola. I virkeligheten foretrekker mange, mange flere mennesker Yummy Cola. Det er veldig uærlig å fremstille dataene fra tabellen på denne måten. Reklamsebyrået mistolker dataene.