If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:17

Introduksjon til areal og enhetskvadrater

Videotranskripsjon

Her har vi 2 figurer, og vi skal finne ut av, hvor mye plass de fyller på skjermen. Plassen, de fyller, kalles for areal. Når vi ser på det, er det veldig tydelig, at den lilla figuren fyller mest. Den er større enn den blå figuren. Hvordan måler vi det? Hvordan vet vi eksakt, hvor mye plass figuren fyller? En måte vi kan gjøre det på først er a finne en måleenhet for arealet. Vi kan tegne et kvadrat her. Arealet av den er 1 enhet. Det kan både være centimeter, meter og så videre. Bredden er 1 enhet, og høyden er 1 enhet. Vi kaller det for et enhetskvadrat. En måte å måle arealet av figuren er å telle, hvor mange enhetskvadrater det er plass til i den. Hvor mange skal til for å fylle figurene? La oss prøve det. La oss prøve å dekke hver av figurene med enhets kvadrater, og finne arealet på den måten. Vi starter med den blå figuren. Vi kan sette 1, 2, 3, 4, 5 enhetskvadrater inn i den. La oss skrive det ned. Det er plass til 1, 2, 3, 4, 5 enhetskvadrater i den. Vi kan tegne enhetskvadratene. Litt tydeligere. Det er 5 enhetskvadrater. Vi kan altså si, at den her figuren har arealet 5. 5 enhetskvadrater. Det er mer normalt å si, at den er 5 kvadratenheter. Det er det her arealet. La oss nå se nærmere på den lilla figuren. I den lilla figuren kan vi sette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enhetskvadrater inn. De går ikke over hverandre, men passer perfekt inn i figuren. Det er plass til 10 enhetskvadrater. La oss tegne linjene mellom de, så det er litt tydeligere. Det her er grensen mellom enhetskvadratene. . Slik. Vi kan telle de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enhetskvadrater. . La oss dele de ordentlig opp, så det er tydelig å se. Arealet av den lilla figuren er altså lik 10 kvadratenheter. . Vi har nå en ide om, hvor mye noe fyller på en overflate. Vi kan med øyemål se, at den her fyller mer. Nå har vi funnet en måte å måle det på. Vi kan velge en enhetskvadrat, her 1 ganger 1, og i fremtiden skal vi se, at den både kan være centimeter, meter eller den amerikanske måleenheten fot. Vi kan bruke alle sammen til å måle arealet av ting. Den her har et areal på 5 kvadratenheter. Den her har et areal på 10 kvadratenheter. Vi kan faktisk si, at den her lilla figuren fyller dobbelt så mye som den blå. Den er nemlig 10, og den blå er 5. Den fyller dobbelt så mye på skjermen.