Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:31
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 9 lessons on Negative tall og koordinatsystem .
See 9 lessons
Video transcript
Grafen er tegnet ut fra de første 5 verdiene av 2 gitte variablene, A og B. I svar-boksen er det forskjellige utsagn om de to variablene. Oppgaven går ut på å velge de riktige utsagnene fra svar-boksen. Vi kan starte med å se på det første punktet, vi har her nede. Det her punktets koordinat med hensyn til vannrette aksen, er den første tallverdien i variabelen A. Punktets koordinat med hensyn til den loddrette aksen er så det første tallet i variabelen B. Det samme kan vi gjøre med de andre punktene. La oss finne ut av, hvilke tallverdier det er i variabelen A og i variabelen B. Vi har variabel A, og vi har variabel B. Det første tallet i variabelen A er 4. Når der første tallet i variabelen A er 4, er det første tallet i variabelen B 1. Det andre tallet i variabelen A er 7. Når variabel A er 7, er variabel B også 7. Det tredje tallet i variabel A er 10, og det tredje i variabel B er 13. Det fjerde tallet i variabel A er 13, og det fjerde tallet i variabel B er 19. Til slitt har vi det femte tallet, som i variabel A er 16, og i variabel B er 25. Før vi ser på utsagnene i svar-boksen, kan vi prøve å se litt på variabel A og B. Der ser ut som, at variabel A's første verdi er 4, og verdien stiger med 3 hver gang. For å gå fra den ene verdien til den neste skal man altså legge 3 til. Hvordan ser det ut for variabel B? Variabel B's første verdi er 1, og der ser ut som, at man legger 6 til for å komme til den neste verdien. Det er viktig å nevne, at når vi snakker om variabel A, så beveger vi oss på den vannrette aksen i koordinatsystemet. Når variabel A stiger med 3 på den vannrette aksen, skal vi gå 6 opp på den loddrette aksen. Det kan vi se her. Når variabel A stiger med 3, stiger variabel B med 6. Variabel A stiger med 3, når man går fra en verdi til den neste, og når variabel A stiger med 3, stiger variabel B med 6 fra en verdi til den neste. Variabel B stiger med 6 fra en verdi til den neste. Vi kan se, at det fortsetter på samme måte. La oss nå se på utsagnene, vi har stående i svar-boksen. Vi skal finne ut av, hvilke utsagn som oppfyller verdiene våre for variabel A og B. Det første utsagnet sier, at for hver verdi av variabel A, skal man gange verdien med 2, og deretter trekke 7 fra for å få den tilsvarende verdien for variabel B. La oss se, om det passer. Hvis det utsagnet er riktig, skal vi kunne ta det her, gange det med 2 og trekke fra 7 og få det her. La oss se. Er 1 lik 2 ganger 4 minus 7. . Det er 2 ganger verdien i variabel A, så det er 2 ganger 4 minus 7. 2 ganger 4 er 8, og 8 minus 7 er 1, så det passer. Er det her 7-tallet lik 2 ganger det her 7-tallet minus 7? Ja, for 14 minus 7 er lik 7, så det passer også. Er 13 lik 2 ganger 10 minus 7? Det er det, for 20 minus 7 er lik 13. er 19 lik 2 ganger 13 minus 7. 2 ganger 13 er 26, og 26 minus 7 er 19. Er 25 lik 2 ganger 16 minus 7? 2 ganger 16 er 32, og 32 minus 7 er 25, så det passer. Det første utsagnet i svar-boksen er altså riktig. For de tilsvarende verdiene i variabel A og B er verdien i variabel B 2 ganger verdien i variabel A minus 7. La oss se på det andre utsagnet nå. Verdiene i variabel B er alltid større eller lik med de tilsvarende verdiene i variabel A. Det er ikke riktig. Det er riktig for noen av verdiene, men ikke for alle. Det er riktig fir den tredje, fjerde og femte verdien. Nei, det er faktisk riktig for den andre, den tredje, fjerde og femte verdien. Der er verdien i variabel B større eller lik med den tilsvarende i variabel A. For den første verdien er det ikke riktig, for der er verdien i variabel A større enn den tilsvarende verdien i variabel B. Det tredje utsagnet sier, at for å komme fra det ene punktet til det neste skal man gå 3 til høyre og 6 opp i koordinatsystemet. Det er helt riktig det, vi snakket om det tidligere. For å komme fra et punkt til det neste skal verdien på den vannrette aksen stige med 3, men verdien i variabelen B, som er den loddrette aksen, skal stige med 6. Vi går 3 til høyre og 6 opp. Det utsagnet er riktig. Det siste utsagnet sier, at den andre verdien for begge variablene er 7. Det er riktig, for det kan vi se i tabellen vår. Andre verdien er 7 for både A og B. Vi har 7 her, og vi har 7 her. Det utsagnet er altså også riktig. Det eneste utsagnet, som ikke passer, er altså utsagn nummer 2. Det kan vi sette et stort kryss over.