Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:36
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 9 lessons on Negative tall og koordinatsystem .
See 9 lessons
Video transcript
Den følgende tabellen inneholder de første fem perioder for den gitte "A". Generer mønsteret "B", etter denne reglene. Hvor hver periodemønster "A", de gir oss "A" sitt periode i mønster her. Multipliser perioden med 3, og så legg til 1 for å at det skal korrespondere med perioden i mønsteret "B". Lag så et diagram som legger de to korresponderende perioder sammen. Altså, for hver periode i mønsteret til "A", skal vi multiplisere med 3 og legge til 1. Så hvis vi multipliserer 0 med 3, får vi 0, og så legge du til 1 og du sitter igjen med 1. Så multpliserer du 1 med 3, og får 3, legger til 1 og du får 4. 2 ganger 3 er 6, pluss 1 er 7. 3 ganger 3 er 9, pluss 1 er 10. Husk at vi kun multipliserer med 3, og legger til 1. 4 ganger 3 er 12, pluss 1 er 13. Det er de korresponderende periodene i mønsteret "B". Så ber de oss om å lage et diagram for dem. la oss prøve å plugge inn disse punktene. Når mønsteret "A"er 0, er mønster "B" 1. Mønster "A" tilsvarer 0, det er den horisontale akse, Verdien for mønsteret "A". Mønsteret "B" er verdien på den vertikale akze. Mønster "B" er 1. Når mønster "A" er 1, vil mønster "B" være 4. så.. 1,4. Altså når mønster "A" er 1, er mønster "B" 4. Mønster "B" er på den vertikale akse. Når mønster "A" er 2, er mønster "B" 7. (2.7) Når mønster "A" er 3, er mønster "B" 10 (3,10) Mønster "A" sin verdi er 3 i den horisontale retning. Og mønster "B" sin verdi er 10. Og så til sist, når mønster "A" er 4, er mønster "B" 13. La oss også se på disse mønsterene. Vi kan se at mønter "A" øker med 1 hver gang. Mens mønter "B" øker med.. vel mønster "A" starter på 0, og øker med 1. Imens mønster "B" starter på 1, og øker med 3. Hvilket gir fullstendig mening. Det gir mening at det starter på 1, fordi alle disse multipliserte du med 3, og la til 1. Derfor starter du med 1, og multipliserer med 3. Det er det som gir den ledende distansen mellom at poengene er 3. La oss se over svaret og se at vi gjorde det riktig. Det gjorde vi.