Laster

Video transcript

Joelle arbeider på et skolerapport i et tekstbehandlingsprogram. Tekstbehandlingsprogram. Hun vil gjerne plassere et bilde, som er 13.9cm bredt, sånn at det viser seg på midten av siden. vidden på siden er 21,59 cm. Hvor stor margin skal hun lage på venstre side, sånn at bilde blir sentrert? La oss visualisere hva som foregår. Vi har en side som er 21,59 cm bred. Altså er distansen her 21,59 cm. Dette er vår side. La meg tegne opp siden. Jeg tegner det i hvit. Siden papir pleier å være hvitt. Dette er altså siden. De er 21,59 cm bred. Akkurat sånn som dette. Det er egentlig en ganske uvanlig størrelse på et stykke papir, men vi får vel bare spille med. Hun vil plassere bilde, som er 13,9 cm bredt, på midten av siden. Så bilde -- jeg gjør det i magenta, det er ikke magenta -- bilde er 13,9 cm. La oss si at dette er bilde. Dette er altså bilde hun vil ha plassert på midten av papiret. Dette er 13,9 cm. Spørsmålet er så; hvor stor margin skal hun lage til venstre, sånn at bilde kan være sentrert? Hva de egentlig spør om er, hva skal denne distansen være, sånn at bilde kan være sentrert. Og nøkkelordet her er, at hvis bilde er sentrert, vil denne distansen være den samme som denne distanse. Sånn at bilde befinner seg i midten. Hva enn dette blir, kommer det til å være det samme som dette. En måte vi kunne tenke på det på, var å si "ok, la oss ta 13,09 cm fra 21,59 cm" Og hvis vi gjør det, så vil vi vite hvor mye dette pluss dette gir av ekstra plass. Og så vil vi bare splitte det i to. Vi vil at halvdelen skal være på den høyre side, og at den andre halvdelen er på den venstre side. Så la oss finne ut av hvor mye marginen til venstre og marginen til høyre tilsammen bør være. Det er bare 21,59 cm minus 13,09 cm. Og dette-- la oss se. Dette er 8,50 cm. Hvilket er marginene lagt sammen. Ikke bare den venstre, og ikke bare den høyre. Dette er, den venstre pluss den høyre margin. 8,50 cm. Dette er denne distanse, pluss denne distanse. Hvis vi nå vil finne ut av hva den venstre margin burde være, hvis vi vil sette den i midten, så skal vi bare dele dette jevnt mellom den venstre og den høyre margin. Så alt vi skal gjøre er å dele dette på 2. Hvis vi deler 18,50 på 2 Eller multiplikerer det med en en halvdel, kan vi vel. Det er faktisk kanskje mer tydlig. Altså hvis vi multiplikerer dette med en halvdel, sitter vi igjen med halvdelen av 8,50. Hvilket er 4,25 cm. Hvis vi vil ha bilde sentrert, vil dette være 4,25 cm. Og, selvfølgelig vil også dette være 4,25 cm. Så kan du se at når man plusser sammen 4,25 med 4,25 får du 8,50 cm. Også legger du det til 13,09, så får du hele vidden på papiret. Så hvor stor margin skal det være på venstre side? 4,25 cm.