Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:08

Video transkripsjon

Sandy tar en taxi i New York. Prisen på taxien er 2,5 kroner i startpris, når man setter seg inn. Deretter skal man betale 2,5 kroner for hver kilometer man kjører. Sandy har 20 kroner, og hun kjører 5 kilometer og gir 1 krone i tips. Hvor mange penger har hun igjen? La oss først se på, hvor mye det vil koste å kjøre 5 kilometer i taxien. Vi skriver taxi pris for taxiprisen, fordi det er det, det heter på engelsk. Det koster altså 2,5 kroner, når man setter seg inn i taxien. Pluss 2,5 kroner per kilometer. . Sandy kjører 5 kilometer. 5 kilometer ganger 2,5 kroner. 2,5 kroner per kilometer. Prisen på taxituren alene vil altså være 2,5 kroner pluss 5 ganger 2,5 kroner. La oss se. 2,5 ganger 5 er 12,5. Det er altså 12,5 kroner. Vi legger altså 12,5 kroner til 2,5 kroner. 12,5 pluss 2,5 er 15. Prisen på taxituren er altså 15 kroner. Deretter gir Sandy 1 krone i tips. Vi har altså prisen på turen pluss tips, og det vil være lik den samlede prisen. 15 kroner pluss 1 krone. Det gir 16. La oss nå svare på, hvor mange penger Sandy har igjen. Hun startet med 20 kroner. Hun startet med 20 kroner, og prisen på turen i alt endte på 16 kroner. 20 minus 16 er 4. Sandy har altså 4 kroner igjen.